Onze apotheken

Moderniseren

Om de tijd gewijd aan kwaliteitsadvies te kunnen maximaliseren, terwijl de uitgaven voor gezondheidszorg worden verlaagd, hebben wij de werking van onze apotheken “geoptimaliseerd”.
Dankzij nieuwe technologieën (robot, automatische betaalterminal, didactische kiosken), een heroriëntatie van het aanbod op gezondheidsproducten in de strikte zin en een grondige operationele reorganisatie hebben wij onze apothekers zo veel mogelijk kunnen bevrijden van neventaken.

Een gemoderniseerde apotheek voor een efficiëntere werking

Advies

Door een zuiver "medische" omgeving te creëren, willen wij de rol van de apothekers opwaarderen door hen in staat te stellen om zich voltijds toe te leggen op de aflevering van geneesmiddelen, de begeleiding van patiënten en eerstelijns gezondheidsadvies.
Wij zijn er overigens van overtuigd dat het opnieuw creëren van een meer medische omgeving in de apotheken een noodzakelijke stap is om nieuwe taken te kunnen toevertrouwen aan de apothekers als hoogwaardige professionals.

Een “zuivere’ apotheek,
adviesruimte – medische omgeving

Prijs

Niemand zou compromissen moeten doen op het gebied van zijn gezondheid. Daarom willen wij de laagst mogelijke prijzen aanbieden voor niet-terugbetaalbare geneesmiddelen, zodat zoveel mogelijk mensen er toegang toe kunnen hebben.
Aangezien de budgettaire middelen van de overheid beperkt zijn, willen wij ook actief meewerken aan de promotie van aankopen die bijdragen tot de vermindering van het tekort van de sociale zekerheid door de verkoop van generieke geneesmiddelen en substitutie te ondersteunen.

Verlaging van de prijs van geneesmiddelen in het belang van de patiënten en van de sociale zekerheid

Onze apotheken vinden